PRIVACYVERKLARING VAN BEAUTY DEVOTION

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Beauty Devotion verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Beauty Devotion of om een andere reden persoonsgegevens aan Beauty Devotion verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met de privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Beauty Devotion
Wilhelminalaan 84
6641 KN Beuningen
KVK nummer: 67761682

De salon is bereikbaar per telefoon op: 06-87350976 en per e-mail: info@beautydevotion.nl.

2. Welke gegevens verwerkt Beauty Devotion en voor welk doel?
2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) Voor- en achternaam
b) Adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
c) Telefoonnummer,  e-mailadres
d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier

Beauty Devotion verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a t/m c) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan. 

b) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.

E-mail berichtgeving:

Beauty Devotion gebruikt je naam en e-mailadres om je haar nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over Beauty Devotion te sturen.

Afmelding voor deze nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de brief.

3.Bewaartermijnen

Beauty Devotion verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4.Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Beauty Devotion passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Beauty Devotion gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5.Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1       Via de eigenaresse van Beauty Devotion kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Beauty Devotion zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2       Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3       Indien je klachten hebt over de wijze waarop Beauty Devotion je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de autoriteit persoonsgevens.

5.4       Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Beauty Devotion via  info@beautydevotion.nl of door te bellen naar 06-87350976.

 6.Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

Door deze verklaring te ondertekenen, geef je Beauty Devotion toestemming jouw persoonsgegevens te verwerken.

Deze verklaring wordt tijdens de intake in de salon toegereikt en ondertekent.